Lịch công tác Tuần tháng 7 (từ ngày 04/7 đến 10/7/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cờ toàn cơ quan;

Giám đốc dự họp tại UBND tỉnh (cả ngày);

14h30: Họp lãnh đạo các trưởng điểm thi TN THPT 2022 tại Hội trường; Lãnh đạo Sở

14h00: Dự họp tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 3
Kiểm tra công tác thi TN THPT tại Tuy Đức, Đắk Song; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4
Thứ 5 Thi tốt nghiệp THPT 2022
Thi tốt nghiệp THPT 2022
Thứ 6 Thi tốt nghiệp THPT 2022
Thi tốt nghiệp THPT 2022
Thứ 7
Chủ nhật