Lịch công tác tuần 44 tháng 10/2018

Lượt xem:


 

Thứ 2

29/10

Buổi sáng

Làm việc bình thường

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 3

30/10

Buổi sáng

Kiểm tra công tác trường chuẩn tại huyện Đắk R’lấp

Tập huấn tăng cường tiếng việt cho em tại huyện Tuy Đức

Buổi chiều

Lãnh đạo làm việc với trường THPT Phạm Văn Đồng và trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

Thứ 4

31/10

Buổi sáng

Giám đốc họp tại Tỉnh ủy

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 5

01/11

Buổi sáng

Làm việc bình thường

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 6

02/11

Buổi sáng

Lãnh đạo họp tại Tỉnh ủy

Buổi chiều

Làm việc bình thường

Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều