Lịch công tác tuần 43/10

Lượt xem:


 

Thứ 2

22/10

Buổi sáng

 • Họp giao ban
 • Kiểm tra công tác trường chuẩn tại huyện Đắk Mil
Buổi chiều

 • Kiểm tra công tác trường chuẩn tại huyện Đắk R’Lấp
Thứ 3

23/10

Buổi sáng

 • Kiểm tra công tác trường chuẩn tại huyện Đắk Song
Buổi chiều

 • Làm việc bình thường
Thứ 4

24/10

Buổi sáng

 • Kiểm tra công tác trường chuẩn tại huyện Cư Jút
Buổi chiều

 • Làm việc bình thường
Thứ 5

25/10

Buổi sáng

 • Kiểm tra công tác trường chuẩn tại huyện Đắk Song
Buổi chiều

 • Làm việc bình thường
Thứ 6

26/10

Buổi sáng

 • Họp Ban tổ chức Hội thi giáo viên giỏi tại Hội trường Sở
Buổi chiều

 • Làm việc bình thường
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều