Lịch công tác tuần 40 tháng 10/2018

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng

7h 30: Đ/c Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở GDĐT dự tư vấn hướng nghiệp tại trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

8h: Họp Giao ban tại Phòng họp A

Buổi chiều
Thứ 3 Buổi sáng

8h: Đ/c Đỗ Thị Việt Hà – Phó Giám đốc Sở GDĐT họp tại Trung tâm hội nghị

Buổi chiều

14h: Đ/c Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở GDĐT họp Ban tổ chức Hội thao tại Sở VHTT&DL

14h: Đ/c Trần Sĩ Thành – Phó Giám đốc Sở GDĐT họp tại Trung tâm hội nghị

Thứ 4 Buổi sáng

Đ/c Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở GDĐT dự tuyên truyền cột mốc tại trường THPT Phan Bội Châu

Buổi chiều

14h: Đ/c Trần Sĩ Thành – Phó Giám đốc Sở GDĐT đi công tác tại TP. Hà nội (từ ngày 04 đến ngày 05/10/2018)

14h: Đ/c Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở GDĐT Họp tại UBND tỉnh

14h: Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở GDĐT họp tại HĐND tỉnh

Thứ 5 Buổi sáng
Buổi chiều

Đ/c Phan Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở GDĐT dự tuyên truyền cột mốc tại trường THPT Đắk Mil

13h30: Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở GDĐT làm việc với trường THPT Phạm Văn Đồng

Thứ 6 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều