Lịch công tác tuần 4 tháng 5/2022 (23/5/2022 đến 29/5/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: giao ban Sở GDĐT
14h00: Họp thành lập trường: Giám đốc, TCCB-TC; Nội vụ, Tài chnhs, UBND huyện, TP

14h00: Họp tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 3 Giám sát công tác bình đẳng giới tại Krông Nô; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Hội thảo trực tuyến Hội Khuyến học tỉnh;

8h00: Dự HN tổng kết năm học tại N’Trang Lơng tỉnh; Giám đốc Sở

Thứ 4 Giám sát công tác bình đẳng giới tại Cư Jút; Đ/c Hải-PGĐ

Tham gia cùng đoàn công tác của Bộ GDĐT; (Giám đốc; GDTH-MN)

Thứ 5 8h00: Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn tại Tỉnh ủy; Giám đốc

8h00: Tiếp xúc cử tri tại Hưng Bình-Đắk R’Lấp; đ/c Thành-PGĐ

Đưa đoàn cán bộ BGDĐT ra sân bay BMT

Thứ 6 Dự hội nghị cải thiện môi trường ĐTKD tại TT Hội nghị tỉnh; Giám đốc Sở
Thứ 7
Chủ nhật