Lịch công tác tuần 4 tháng 4/2022 (25/4-30/4/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: giao ban Sở GDĐT;

8h00: tham dự trực tuyến tại UBND tỉnh: VP

8h00: Tiếp xúc cử tri tại P. Nghĩa thành; đ/c Thành-PGĐ

13h30: 8h00: Tiếp xúc cử tri tại Đắk Glong; đ/c Thành-PGĐ
Thứ 3 8h00: 8h00: Tiếp xúc cử tri tại Tuy Đức; đ/c Thành-PGĐ

8h00: Khai mạc Hội thao GDQP-AN tại trường DTNT N’Trang Lơng; Đ/c Hải-PGĐ,

13h30: 8h00: Tiếp xúc cử tri tại Đắk R’Lấp; đ/c Thành-PGĐ

14h00: Hội nghị trực tuyến với Bộ GDĐT về GDMN; Giám đốc Sở và theo GM

14h00: Hội nghị công tác thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Hội trường Sở; D/c Hải-PGD, GDTrH-QLCL

Thứ 4 8h00: 8h00: Tiếp xúc cử tri tại Đắk Mil; đ/c Thành-PGĐ
13h30: 8h00: Tiếp xúc cử tri tại Đắk Song; đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 8h00: 8h00: Tiếp xúc cử tri tại Krông Nô; đ/c Thành-PGĐ

8h00: Đại hội Đoàn cơ sở tại GDTX tỉnh

13h30: 8h00: Tiếp xúc cử tri tại Cư Jút; đ/c Thành-PGĐ;

14h00: Tham dự HN trực tuyến với Bộ GDĐT tại UBND tỉnh; Giám đốc và theo Thành phần mời

Thứ 6 8h00: Hop chuẩn bị công tác KS của Ban TG TW tại BTG TỈnh ủy, Đ/c Hải-PGĐ
Buổi chiều
Thứ 7 Nghỉ lễ 30/4
Chủ nhật Nghỉ lễ 01/5