Lịch công tác tuần 4 tháng 12/2022 (từ 26/12-01/01/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 Họp HĐND tại Đăk R’Lấp; đ/c Hải-PGĐ (2 ngày)

9h00: Dự tổng kết cuộc thi KHKT tại TT HN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Họp giao ban Sở GDĐT
Thứ 3 9h30: Họp bàn về cung cấp TT KTXH tại UBND tỉnh; GIám đốc

Đánh giá ngoài tại Đắk R’Lấp; Đ/c Hải-PGDF, GDTrH

8h00: Làm việc với đoàn xác minh tại phòng họp; Đ/c Thành-PGĐ, Thanh tra

13h30: Dự HN tại TT GDTX tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

14h00: Họp HĐ xét danh hiệu NGUT năm 2023; Giám đốc và thành phần theo QĐ

Thứ 4 8h00: Hội nghị công chức, người lao động Sở GDĐT;toàn cơ quan

8h00: Dự HN khoa giáo tại Tỉnh ủy; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Họp tổng kết Đảng ủy tại Đảng ủy khối CQ và DN; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Dự Hn DA 8 tại Trung tâm HN

 

Thứ 5 Đánh giá ngoài tại Krông Nô; Đ/c Hải-PGĐ

Đánh giá ngoài tại Đắk R’Lấp; Giám đốc

Lãnh đạo công tác tại Lâm Đồng; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 6
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều