Lịch công tác tuần 3 tháng 8 (từ ngày 15/8 đến 21/8/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở GDĐT;

8h00: Dự hopk thẩm định nông thôn mới tại Sở NNPTNT; Đ/c Hải-PGĐ

Dự liên hoàn VNQC tại TT Hội nghị tỉnh; VP
Thứ 3 Kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Tuy Đức; Đ/c Hải-PGĐ, các phòng liên quan

7h30: Tham dự diễn tập phòng thủ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đ/c Giám đốc, Đ/c Thành PGĐ; VP

Thứ 4 8h30: Dự bế mạc liên hoan VNQC tại TT HN tỉnh; Văn phòng
KIểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại Đắk Song; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 5 Dự HN quán trieetrj NQ tai Tỉnh ủy; Đ/c Hải-PGĐ (2 ngày)
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật