LỊch công tác tuần 3 tháng 5/ 2022 (16/5/22/5)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: họp giao ban
14h00: HN trực tuyến tổng kết công tác trường chuẩn; Đ/c Giám đốc cung đại diện các Sở, ngành
Thứ 3 8h00: Dự họp tại UBND tỉnh; đ/c Thành-PGĐ

8h00: Đánh giá ngoài tại THCS Nguyễn Văn Trỗi, Đắk Song; Đ/c Hải=PGĐ, GDTrH-QLCL

8h00: Làm việc với đoàn khảo sát tại UBND tỉnh; Đ/c Giám đốc

8h00: họp với UBPL QH tại UBND tỉnh; Đ/c giám đốc, TCCB-TC

Thứ 4 8h00: Đón đoàn công tác của Tỉnh ủy đến kiểm tra thực hiện NQ TW4, CT 05; BCH Đảng ủy

8h00: Dự HN quán triệt NQ TW 6 tại tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc

8h30: HN trực tuyến về chính sách tín dụng tại UBND tỉnh; GDTH-MN

14h00: Kiểm tra trường chuẩn tại Tuy Đức; Đ/c Giám đốc. GDTH-MN
Thứ 5 8h00: Đánh giá ngoài trường THCS Phạm Văn Đồng-Cư Jut; Đ/c Hải-PGĐ, GDTrH_QLCL

7h00: dự lễ phát động trồng cây tại THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh; Đ/c giám đốc

Thứ 6 8h00: làm việc tại HĐND tỉnh: Lãnh đạo Sở, TCCB-TC, GDTrH-QLCL

8h00: Đánh giá ngoài trường THCS Phan Đình Phùng-Cư Jut;  Đ/c Hải-PGĐ, GDTrH_QLCL

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều