Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2023 (Từ 13/3-19/3/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở
Thứ 3 10h30: Dự họp với Tổng lãnh sự Ấn độ tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
14h00: Dự HN giao ban trực tuyến phi CP tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGD
Thứ 4 Kiểm tra hoạt động dạy thêm tại trường THPT Krông Nô; Đ/c Hải PGĐ và TTr

Dự kiểm điểm tại trường THPT Đắk Mil; Đ/c Thành-PGĐ và TCCB-TC

Kiểm tra hoạt động dạy thêm tại trường THPT Trần Hưng Đạo; Đ/c Hải PGĐ và TTr
Thứ 5 Kiểm tra hoạt động dạy thêm tại trường THPT Đắk Mil; Đ/c Hải PGĐ và TTr

8h00: Làm việc với đoàn ĐBQH tại Hội trường; LĐ Sở+ TP thuộc Sở

14h00: Dự công bố QĐ kiểm toán tại UBND tỉnh; Giám đốc

Kiểm tra hoạt động dạy thêm tại trường THPT Đắk Song; Đ/c Hải PGĐ và TTr

Thứ 6 Kiểm tra hoạt động dạy thêm tại trường THPT Chu Văn An; Đ/c Hải PGĐ và TTr
Kiểm tra hoạt động dạy thêm tại trường THPT Phạm Văn Đồng; Đ/c Hải PGĐ và TTr
Thứ 7
Chủ nhật