Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2023 (Từ ngày 20/3-26/3/2023

Lượt xem:


 

Thứ 2 9h00: Giao ban Sở
Thứ 3
Thứ 4 8h00: dự HN đối thoại với thanh niên tại UB tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
14h00:

-Dự buổi làm việc với đoàn giám sát quốc hội tại THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh; Đ/c Hải-PGĐ

-Dự buổi làm việc với đoàn giám sát quốc hội tại THPT DTNT N’Trang Lowng; Giám đốc

Thứ 5 -Dự buổi làm việc với đoàn giám sát quốc hội tại Tiểu học Vừ A Dính-Đắk Glong; Đ/c Thành-PGĐ;

-Dự buổi làm việc với đoàn giám sát quốc hội tại THCS Nguyễn Du-Đắk Glong; Đ/c Hải-PGĐ

-Dự buổi làm việc với đoàn giám sát quốc hội tại TT NN-TH tỉnh
Thứ 6 8h00: Họp thẩm tra của Ban VHXH tại HĐND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ;

Dự HN phát triển GD vùng Tây nguyên tại BMT; Theo QĐ cử đi;

8h00: Dự HN sinh hoạt CTTT tại Tỉnh ủy; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 7
Chủ nhật