LỊch công tác tuần 3 tháng 2/2022 (14/2-20/2/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: giao ban, lãnh đạo Sở và các phòng
Buổi chiều
Thứ 3 8h00: đánh giá ngoài tại Cư Jút, đ/c giám đốc và phòng GDTH-MN
Buổi chiều
Thứ 4 7h30: Dự lễ nhận quân tại Đắk R’Lấp, Đ/c Giám đốc

8h00: họp khối thi đua tại THPT Nguyễn Du, Đ/c Hải-PGD và VP

14h00: dự HN tổng kết công tác Thi đua năm 2021 tại TTHN tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

14h00: dự HN trực tuyến tại UB tỉnh, Chánh VP

Thứ 5 8h00: dự HN trực tuyến tại UB tỉnh về mở cửa trường học với CP; Lãnh đạo Sở và LĐ các phòng

8h00: Dự HN tuyên truyền về biển đảo tại TT HN tỉnh; đ/c Thành-PGĐ

14h00: sơ kết trực tuyến Học kỳ I năm học 2021-2022, Lãnh đạo Sở và LĐ các phòng
Thứ 6 8h00: HN đánh giá thực hiện TKNV tại phòng họp, LĐ Sở và LĐ các phòng

8h00: Hội nghị trực tuyến tại phòng TTCB-TC+ Sở nội vụ+PGDĐT GIa Nghĩa

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều