Lịch công tác tuần 3 tháng 12/2022 (Từ ngày 19/12 đến 25/12/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 Giám đốc công tác Hà Nội (từ 19/12 đến 21/12/2022
13h30: Dự họp công tác Pháp chế tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

19h30: Dự khai mạc liên hoan dân ca các dân tọc tại Hoa viên TP Gia Nghĩa; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 3 7h30: Dự Lễ kỉ niệm Khởi nghĩa N’Trang Lowng; Đ/c Thành-PGĐ

7h30: Tiếp xúc cử tri tại Đắk Song; Đ/c Hải-PGĐ

13h30: Dự thẩm định đề tài Lịch sử tại LĐLĐ tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

19h30: Dự lễ bế mạc liên hoan các dân tộc; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 4 7h30: Học NQQ tại Tỉnh ủy: Đ/c Hải _PGĐ

8h00: Dự HN tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 5 Thanh tra tại huyện Đắk Glong; Đ/c Hải-PGĐ và Thanh tra
Thứ 6 Kiểm tra công tác Công đoàn tại Đắk MIl; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Họp xét NGUT cấp cơ sở và họp đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm; Chủ trì: Giám đốc, các thành viên của Đảng ủy

 14h00: Dự họp trực tuyến tại UBND tỉnh; Giám đốc
Thứ 7
Chủ nhật