Lịch công tác tuần (25/7-31/7/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h00: Viếng nghĩa trang liệt sĩ; đ/c Giám đốc và đ/c Hải-PGĐ

Dự họp HĐND tỉnh (2 ngày)

Thứ 3
19h30: dự Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 8h00: gặp mặt người có công  với Cách mạng; đ/c Hải-PGĐ
Thứ 5 7h40: Dự HN kỹ năng QTNQ tại trường Chính trị tỉnh; VP Sở

8h00: Dự HN sơ kết 5 năm thực hiện NQ 18 tại Tỉnh ủy; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Kiểm tra việc dạy thêm tại Cư Jút; Thanh tra, GDTH

Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật