Lịch công tác tuần 2/01/2023 (từ ngày 09/01-15/01/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cờ toàn cơ quan

8h30:Giao ban Sở

Thứ 3 8h00: Dự HN tổng kết TĐKT Khối 8 tại Ban Dân tộc tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Dự Tổng kết ATGT tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Dự HN tổng kết ngành KHĐT tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 8h00: Dự công bố QĐ thanh tra tại Thanh tra tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

8h30: Dự họp trực tuyến với Bộ GDĐT về Sóng và máy tính cho em; Giám đốc và KHTC;

8h30: Dự lế ra quân năm 2023 về ATGT tại Đắk R’Lấp; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Chấm KHKT cấp tỉnh; GDTrH và thành phần theo QĐ

13h30: Họp tổng kết công tác Hội hữu nghị VN-Campuchia tại UBMTTQ tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

14h0:Khai mạc Cuộc thi KHKT tỉnh tại THPT Chu Văn An; Giám đốc Sở

Thứ 5
14h00: HN Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật
Buổi chiều