Lịch công tác tuần 2 tháng 8 (Từ ngày 08/8 đến 14/8/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh; Giám đốc và VP
14h00: HN quy hoạch chức danh lãnh đạo Sở; Lãnh đạo Sở, thành phần mời
Thứ 3 8h00: Làm việc với Ban dân tộc  tỉnh; Đ/c Hải PGĐ, TCCB-TC

8h00: Dự họp tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

14h00: Đại hội giữa nhiệm kỳ Chi bộ 1

14h00: Dự họp tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đ/c Giám đốc

Thứ 4 8h00: Dự HN báo cáo viên tại Tỉnh ủy; Đ/c Thành-PGĐ, VP

8h00: Dự họp BCH tại Đảng ủy Khối; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Đại hội giữa nhiệm kỳ Chi bộ 2

14h00: Dự họp trực tuyến tại HĐND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 5 8h00: Đại hội giữa nhiệm kỳ Chi bộ 4
14h00: Đại hội giữa nhiệm kỳ Chi bộ 3
Thứ 6 8h00: HN trực tuyến Tổng kết năm học 2021-2022 tại UBND tỉnh; LĐ Sở, LĐ các phòng thuộc Sở

8h00: Làm việc với BTV huyện ủy Đắk Song; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 7
Chủ nhật