Lịch công tác tuần 2 tháng 4 (11/4 đến 17/4/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Hương
Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Hương
Thứ 3
Thứ 4 8h00: Thanh tra tại trường THPT Nguyễn Du; Đ/c Hải-PGĐ, Thanh tra
14h00; Tham dự họp tại UBND tỉnh; đồng chí giám đốc
Thứ 5 8h00: Thanh tra tại trường PTDTNT Đắk Glong; Đ/c Hải-PGĐ, Thanh tra

8h00: tham dự HN về công tác cán bộ tại Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc

8h00: tham dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

13h30: Họp HĐND tại huyện Đắk R’Lấp; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 6 8h00: Thanh tra tại trường PTDTNT Tuy Đức; Đ/c Hải-PGĐ, Thanh tra

8h00: Họp Ban tổ chức Hội thi GDQP cấp tỉnh tại phòng họp; Đ/c Hải PGĐ

8h00: Họp BCH tại Tỉnh ủy; Đ/c giám đốc

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều