Lịch công tác tuần 2 tháng 3/2023 (Từ ngày 06/3-12/3/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: chào cờ đầu tháng

8h30: giao ban Sở

Thứ 3 Dự tập huấn Ban chỉ huy quân sự tại trường QS địa phương; Đ/c Thành-PGĐ (3 ngày

8h00: Dự HN giao ban báo chí tại BTGTU; VP

9h15: Dự HN BCH Đảng bộ-Giám đốc Sở

17h00: Tọa đàm ngày 8/3 tại cơ quan
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 BCH Đoàn Sở học NQ tại phòng họp (2 ngày)
Chủ nhật