Lịch công tác tuần 2 tháng 12 (từ ngày 12/12 đến 18/12/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 Dự HN đánh giá chương trình GDPT mới tại TP HCM; Đ/c Thành-PGĐ

Tham dự kỳ họp HĐND tỉnh tại TT Hội nghị (3 ngày); Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Hop chương trình sóng và máy tính cho em tại phòng họp; Giám đốc Sở và các thành phần liên quan
Thứ 3 8h00: Họp tại UBND tỉnh về PC tội phạm; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 4 8h00: Dự khai mạc tập huấn GDTX tại TTGDTX tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Dự HN báo cáo viên tại Tỉnh ủy; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 5 6h00: Làm quy tình bổ nhiệm hiệu trưởng trường THCS-THPT Lê Hữu Trác; Giám đốc và TCCB-TC
Thứ 6 8h00: Dự họp tại Sở TN_MT; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật