Lịch công tác tuần 2 tháng 02/2023 (từ ngày 13/02-19/02/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2
15h00: giao ban Sở GDĐT
Thứ 3 7h30: Dự họp tại Bộ chỉ huy QS tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Tập huấn về chuyển đổi số ngành GD và cải cách TTHC; đ/c Thành-PGĐ, TP theo CV triệu tập

Thứ 4
15h00: Dự HN tại TT Hội nghị tỉnh; Giám đốc Sở
Thứ 5 8h00: Dự HN quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh tại Tỉnh ủy; Giám đốc Sở

Thanh tra tại Cư Jut (2 ngày); Đ/c Hải-PGĐ

14h: Họp tại UBND; Giám đốc Sở
Thứ 6 8h00: HN Tổng kết NQ TW8 tại tỉnh; Giám đốc
Thứ 7
Chủ nhật