Lịch công tác tuần 2 tháng 02/2023 (từ ngày 06/02/ đến 12/02/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h3: Chào cờ;

9h00: giao ban Sở;

12h00: công tác tại Phú Yên (HN thi đua cụm 3); Đ/c Thành-PGĐ, VP

14h00: Dự HN tổng kết 10 năm NQ TW 8 tại BCH QS tỉnh; Giám đốc Sở
Thứ 3 8h00: Dự HN trực tuyến với Bọ GDĐT; Đ/c Hải-PGĐ; GDTrH; GDTH-MN

8h00: Dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh; Giám đốc

Thứ 4 6h45: Dự lễ giao quân tại Cư Jut; Giám đốc
14h00: làm việc tại GDHN tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 8h30: Dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
14h00: HN sơ kết KH I tại Hội trường Sở; Chủ trì: Giám đốc Sở; các phòng

14h00: Dự họp tại UB tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 6 8h00: Dự gặp mặt Văn nghệ sĩ, tri thức tại TTHN itnhr; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật