Lịch công tác tuần 1/2023 (từ ngày 02/01/2023 đến 08/01/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2
Thứ 3 8h00: Dự HN tại UBND tỉnh; Giám đốc Sở
Thứ 4 -Đánh giá ngoài tại Đắk R’Lấp; GĐ Sở và GDTH-MN

-Thẩm định các dự án KHKT tại Hội trường Sở; Đ/c Hải-PGĐ, GDTrH-QLCL

-Dự tổng kết công tác dân tộc tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

-Dự HN tổng kết ngành Khoa học tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

-Dự HN BCH Hội CTĐ; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 5 Đánh giá Ngoài tại Gia Nghĩa; Đ/c Hải-PGĐ
14h00: Dự HN tổng kết ngành TTTT; Đ/c Thành-PGĐ

14h00: Dự HN công tác Đoàn; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 6
14h00: Dự Trao học bổng của Hội KHuyến học tỉnh tại Đắk R’Lấp; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật