Lịch công tác tuần 1 tháng 8 (từ ngày 01/8 đến 07/8/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cờ toàn cơ quan

8h00: dự tập huấn về Chuyển đổi số; VP

14h00: Giao ban Sở GDĐT
Thứ 3 8h00: Dự họp tại Sở kHĐT; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 Công tác tại Huế; Đ/c Hải PGĐ, GDTrH-QLCL

7h30: HN tổng kết chương trình thư viện tại Hội trường Sở; Giám đốc. GDTH-MN

Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật