Lịch công tác tuần 1 tháng 10/2022 (từ ngày 03/10 đến 09/10/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: chào cờ toàn cơ quan

8h30: Giao ban Sở GDĐT

13h30: Làm việc với tạp chí DN-TM tại Sở GDĐT

14h30: Họp lãnh đạo Sở

Thứ 3 Tham gia cùng đoàn khảo sát Ban VH HĐND tại Sở Y tế; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: làm việc với đoàn kiểm toán; Lãnh đạo sở, đại diện các phòng

Thứ 4 7h30: Đoàn kiểm tra QP-AN làm việc tại Sở; Đ/c Hải-PGĐ, các TP, PTP Sở

8h00: Dự HN tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 5 6h00: dự Lễ khai mạc ĐH TDTT tỉnh: Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022; Lãnh đạo Sở và theo Giấy mời

10h00: Công bố kết luận Thanh tra tại phòng họp

Thứ 6 8h00:Tập huấn PCCC tại Hội trường; teo Giấy mời
Thứ 7
Chủ nhật