Lịch công tác ttuần 3 tháng 3/2022 (từ 21/3/27/3/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: giao ban Sở; LĐ Sở và LĐ các phòng
Thứ 3 9h00: Họp lãnh đạo Sở và phòng TCCB-TC
14h00: họp trực tuyến với Cục CSCV Bộ GDĐT; LĐ Sở, thành phần theo Giấy mời
Thứ 4
Thứ 5 Thanh tra tại THPT Lương Thế Vinh; Đ/c Hải PGĐ và Thanh tra
Thứ 6 Thanh tra tại THPT Trường Chinh; Đ/c Hải PGĐ và Thanh tra
Thứ 7
Chủ nhật