Lịch công tác thnags 9/2022 (từ ngày 05/9/ đến 11/9/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 Dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023; theo QĐ
Thứ 3 8h00: dự lễ khánh thành trường MN Phương Nghi; Giám đốc và GDTH-MN

8h00: dự Khai giảng năm học mới tại TT GDTX tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: dự công bố QĐ kiểm toán tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

14h00: Dự Hội thảo trực tuyến do Bộ GDĐT tổ chức; Giám đốc và GDTH-MN
Thứ 4 Giám đốc công tác tại Bắc Ninh
Thứ 5 Dự HN tổng kết công tác Thanh tra tại Đà Nẵng; Đ/c Hải-PGĐ và Thanh tra
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật