Lịch công tác tháng 9 (từ ngày 26/9 đến ngày 02/10/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Hopj giao ban

7h30: tham dự lớp bồi dưỡng cập nhật kiến tức tại Tinh ủy: Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Kiểm tra xác minh tại TT GDTX-NN, Tin học tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 3 8h00: dự họp tại Sở LĐTBXH; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Chấm vòng sơ khảo cuộc thi thiết bị dạy học

8h00: Họp tại UBND tỉnh, Giám đốc Sở

14h00: Đảng ủy khối làm việc tại Sở
Thứ 4
Thứ 5 Họp Ban soạn thảo tài liệu địa phương

8h00 Dự họp Ban thường vụ tại Tỉnh ủy; Giám đốc

Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật