Lịch công tác tháng 7 (từ ngày 18/7/24/7/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 Dự họp tại HĐND tỉnh; giám đốc (cả ngày)
Thứ 3 7h30: Hội thảo VHNT tại Trung tâm HN tỉnh-Văn phòng

7h30: Hội nghị BCH Đảng bộ Khôi tại Tỉnh ủy: Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 4
Thứ 5 HN quán triệt NQ tại Tỉnh ủy; Giám đốc, Đ/c Thành (PGĐ)
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật