Lịch công tác tháng 6 (từ ngày 27/6 đến 03/7/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 Kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT 2022 tại các điểm thi; Đ/c Hải-PGĐ, Thanh tra (27/30/6/2022)
14h00:Dự họp tại Sở KHĐT; Đ/c Thành-PGĐ

14h00: Dự họp tại HĐND tỉnh; Giám đốc Sở

Thứ 3 8h00: Dự họp HĐND tỉnh; Giám đốc Sở
14h00: Dự nghiệm thu đề tài lịch sử tại LĐLĐ tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4
14h00: Dự họp sơ kết Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại UBMTTQVN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ;

14h00: Họp xét TĐ-KT đơn vị trực thuộc Sở 2021-2022 tại phòng họp; Thành phần theo QĐ

Thứ 5 Dự họp trực tuyến CT PCTN tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 6 Dự hop tổng kết thi đua Cụm 3 các Sở Nam Trung bộ và Tây nguyên tại Gai Lai; Đ/c Thành-PGĐ, VP, CĐN
Thứ 7
Chủ nhật