Lịch công tác tháng 12 (từ ngày 05/12/-11/12/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30:Chào cờ toàn cơ quan;

8h00: tham dự học tập NQ tại Tỉnh ủy; giám đốc

Thứ 3 8h00: CA tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại Sở; VP;

8h00: Đánh giá ngoài tại TP Gia Nghĩa; Đ/c Hải-PGĐ và GDTrH-QLCL

Thứ 4 9h00: Hop giới thiệu xét NGƯT 2023 của VP Sở; Đ/c Thành-PGĐ và tất cả cán bộ công chức

8h00: Khai macjHN tapak huấn mù chữ tại GDTX tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 5
Thứ 6 10h30: Làm việc với Cong ty CP ALO 360; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Hội nghị Khuyến học  tại TT Hội nghị tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 7
Chủ nhật