Lịch công tác tháng 11 (từ ngày 07/11 đến 13/11/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cờ đầu tháng 11: Tất cả công chức cơ quan;

8h00: Khảo sát chế độ chính sách tai DTNT Đắk Mil; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Họp, bốc thăm Hội thao bóng chuyền chào mừng 40 năm ngày NGVN

14h00: Họp giao ban Sở
Thứ 3 8h00: tham gia HĐ chấm chức danh hiệu trưởng tại THPT Trường Chinh; Đ/c Giám đốc; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Khai mạc Hội thao giải bóng chuyền tại nhà thi đấu LĐLĐ tỉnh

8h00: Thanh tra tại trường THPT Trần Phú; Thanh tra+TCCBTC

8h00: Họp xét cơ quan “An toàn, ANTT” tại Sở GDĐT; Lãnh đạo Sở, VP

Thứ 4 7h30: Kiểm tra GDQP tại Sở GDĐT; theo thành phần triệu tập
14h00: Dự ngày hội Đoàn kết toàn dân tại Cư Jut; Đ/c Giám đốc
Thứ 5 8h00: Dự họp HĐND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 6 Khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách tại DTNT Tuy Đức, Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật