Lịch công tác tháng 10 (từ ngày 24/10 đến 30/10/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Họp trực tuyến với Bộ GDĐT về công tác cán bộ; lãnh đạo Sở, và theo Giấy mời
14h00: Giao ban Sở GDĐT
Thứ 3 8h00: Họp tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Sở
14h00: Họp ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 8h00: Dự họp tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 5
Thứ 6 8h00: Nghiemj thu đề tài khoa học tại Sở KHCN; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật