Lịch công tác Sở GDĐT tháng 6 (từ ngày 26/6-02/7/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Dự HN sơ kết 03 năm thực hiện kết luận 01 tại Tỉnh ủy; Giám đốc
14h00: Dự họp HĐND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

17h00: Gặp mặt chào xã giao chuyên gia tại KS Lodge; đ/c Thành-PGĐ

Thứ 3
18h00: Dự lễ đón nhận xếp hạng di tích quốc gia tại Krông Nô; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 Thi TN THPT 2023
Thi TN THPT 2023

13h00: Dự họp tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 5 Thi TN THPT 2023
Thi TN THPT 2023
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật