Lịch công tác lãnh đạo tuần 4 tháng 01 năm 2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng
14h00: Tham dự họp về phòng, chống Covid-19 tại Tỉnh ủy, Giám đốc Sở

15h00: họp giao ban, Lãnh đạo Sở và các phòng

Thứ 3 8h00: họp HĐTĐKT tỉnh; Giám đốc Sở GDĐT

8h30: tham dự họp Khối thi đua số 1; đ/c Hải-PGĐ

Buổi chiều
Thứ 4 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 5 8h00: họp trực tuyến với Chính phủ tại UBND tỉnh về tình hình phòng chống dịch Covid-19; Giám đốc Sở GDĐT
Buổi chiều
Thứ 6 7h45: Viếng nghĩa trang liệt sĩ; đ/c Hải, Đ/c Thành: PGĐ, lãnh đạo các phòng Sở
Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều