Lịch công tác lãnh đạo từ ngày 04/01 đến 08/01/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 Nghỉ bù
Nghỉ bù
Thứ 3 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 4 7h30 họp tại UBND tỉnh- Đ/c Thành-PGĐ
13h30 dự Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị tỉnh– Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 Dự HN tổng kết công tác Tuyên giáo tại Tỉnh ủy-Đ/c Thành-PGĐ
Buổi chiều
Thứ 6 7h30 Dự lế ra quân “Sáng-Xanh-Đẹp” tại tỉnh Đoàn- Đ/c Thành-PGĐ
Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều