Lịch công tác lãnh đạo tháng 7 (từ ngày 11/7 đến 17/7/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2
14h00: Họp Ban chấm thi TN THPT 2022; 2 Phó giám đốc (Đ/c Hải, Đ/c Thành)
Thứ 3 7h30: Chấm thi TN THPT 2022; theo QĐ phân công
Thứ 4 8h00: Họp thẩm tra báo cáo tại HĐND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 8h00: Dự HN sơ kết ATTP tại UBND tỉnh; Giám đốc Sở;

8h00: Dự họp thẩm tra tại HĐND tỉnh; giám đốc (cả ngày)

Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật