Lịch công tác lãnh đạo tháng 5/2023 (Từ ngày 24/4 đến 30/4/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: giao ban
13h30: Tập huấn công tác thi TN THPT; Lãnh đạo Sở, các TP theo GM;

Tiếp xúc cử tri tại Tuy Đức; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 3 Tiếp xúc cử tri tại Đắk R’Lấp; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Họp chuyên đề lần thứ 7 tại TT Hội nghị tỉnh; Giám đốc

Tiếp xúc cử tri tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 4 Tiếp xúc cử tri tại Quảng Hòa, Đắk Glong; Đ/c Thành-PGĐ
Tiếp xúc cử tri tại Đắk Nang, Krông Nô; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật