Lịch công tác lãnh đạo tháng 5/2023 (từ 29/5/-04/6/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở GDĐT
Thứ 3 8h00: Dự HN báo cáo viên tại Tỉnh ủy; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Dự lễ công nhận trường chuẩn tại Cư Jut; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Dự họp tại Sở KHĐT; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 8h00: Dự HN sơ kết đề án 05 tại Tỉnh ủy; Đ/c Hải-PGĐ
14h00: Dự họp tại huyện Đắk Song; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 8h00: Dự họp HĐND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 6
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều