Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 8/2023 (Từ ngày 14/8-20/8/2023

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở
19h30: dự chương trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 3 8h00: Dự chương trình Bộ trưởng Bộ GDĐT gặp mặt nhà giáo và CBQL, nhân viên ngành GD tại UBND tỉnh; Ban Giám đốc và các trưởng phó phòng Sở
13h30: Dự Hội thảo trực tuyến tại Tỉnh ủy; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Họp thành viên thẩm định Nghị quyết mức PBKP tại Sở Tư Pháp; Đ/c Thành-PGĐ;

14h00: Họp Hội đồng xét khen thưởng tại UBND tỉnh; Giám đốc

Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật