Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 2 tháng 3-2022 (07/3 đến 13/3/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: họp thành viên UBD tỉnh; Đ/c Giám đốc Sở
15h00: Họp giao ban Sở GDĐT; Lãnh đạo Sở và LĐ các phòng
Thứ 3 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 4 8h00: họp thẩm định dự thảo NQ tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
14: họp trực tuyến tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 Thanh tra tại Đắk Song; Đ/c Hải PGĐ và Thanh tra
Buổi chiều
Thứ 6 8h00:Thanh tra tại Đắk Song; Đ/c Hải PGĐ và Thanh tra

8h00: Họp trực tuyến với Bộ GDĐT về triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; LĐ Sở, phòng GDTrH, GDTH

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều