Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 2/8/2023 (Từ 07/8-13/8/223)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cờ đầu tháng
13h30: Dự Hội thảo ứng dụng dữ liệu dân cư tại Công an tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

14h00: Dự HN về công tác quy hoạch cán bộ tại Tỉnh ủy; giám đốc

Làm việc với đoàn thanh tra Sở Tài chính; TCCB-TC

Thứ 3
13h30: Làm việc tại Trung tâm NN và TVDH; đ/c Thành-PGĐ
Thứ 4 7h30: dự khai mạc giải bơi phong trào thanh thiếu nhi tại Tỉnh đoàn; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Dự HN quyền sở hữu trí tuệ tại Sở KHCN;

8h30: Dự Hội thảo góp ý bộ tiêu chí đánh giá vì sự PTTNVN tại tỉnh Đoàn; Đ/c Thành-PGĐ

Kiểm tra công tác chuẩn bj khai giảng năm học 2023-2024; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Họp thẩm định Nông thôn mới tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023-2024 tại Đắk R’Lấp; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 5 Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023-2024 tại Đắk Mil; Đ/c Hải-PGĐ
14h00: Họp thống nhất ND TK 10 năm thực hiện NQ 29 tại Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 6 Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2023-2024 tại Đắk Glong; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật