Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 05/6-11/6/2023

Lượt xem:


 

Thứ 2
14h00: Dự họp tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Dự Đại hội trù bị Công đoàn ngành GD;Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 3 – Kiểm tra phân bổ gạo tại phòng họp; LĐS-TCCBTC

7h30: Dự Đại hội Công đoàn ngành GD; Đc Thành-PGĐ

14h00: Dự họp tại UBND tỉnh; Giám đốc
Thứ 4 – Họp kiểm điểm tại THPT Đắk Mil; Đ/c Thành-PGĐ;

-Dự họp trực tuyến tại Hội trường; Lãnh đạo Sở và GDTX_CTTT

8h00: Dự họp thẩm định tài liệu GD địa phương; Giám đốc

– 14h: Dự họp thành viên UBND tỉnh; Giám đốc
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 8h30: Dự họp tại UBND tỉnh;
Chủ nhật