Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 6 (Từ 19/6 đến 25/6/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở GDĐT
15h: Dự gặp mặt báo chí tại TT HN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 3 7h30: Dự diễn tập tại Đắk R’lấp; Đ/c Thành-PGĐ

7h30: Kiểm tra CSVC về thi TN THPT tại Đắk R’Lấp, Đắk Song, Tuy Đức; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 4 6h00; Kiểm tra CSVC về thi TN THPT tại Đắk Glong, Gia Nghĩa; Đ/c Thành-PGĐ

Dụ họp thẩm tra tại HĐND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Dự tập huấn về chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tại Sở TTTT, VP

14h00: Làm việc với đoàn thanh tra Sở Tài Chính; LĐS, TCCB-TC
Thứ 5 7h30: Kiểm tra các điểm thi TN THPT; Thanh tra;

6h00: Diễn tập tại Đắk R’Lấp; Đ/c Thành-PGĐ

9h00: dự ngheTB kết luận tại UBKT Tỉnh ủy; Đảng ủy và TCCB-TC

15h00: HN lấy phiếu tín nhiệm tại Hội trưởng Sở; LĐ Sở, theo Giấy triệu tập
Thứ 6 7h30: Kiểm tra các điểm thi TN THPT: Thanh tra

8h00: Họp kiểm điểm GV trường THPT Đắk Mil tại phòng họp; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 7 7h00: Kiểm tra CSVC tại Cư Jút, Krông Nô, THPT Lê Duẩn; Đ?c Thành-PGĐ
Chủ nhật