Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 5/2023 (Từ ngày22/5-28/5/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở GDĐT
14h00: Dự họp vè phản biện NQ tại MTTQ tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 3 Dự diễn tập tại Đắk Song; Đ/c Thành-PGĐ

Dự họp HĐND tại Đắk R’Lấp; Đ/c Hải-PGĐ

Dự Lễ công nhận trường chuẩn tại Krông Nô; Giám đốc

Thứ 4 8h00: Dự ngày Hội tuyển sinh tại CĐCĐ; GDTX-CTTTT
14h00: làm việc với đoàn công tác tại Krông Nô; Giám đốc
Thứ 5 8h00: Dự HN giẵ nhiệm kỳ BCH huyện Cư Jut; Giám đốc
Thứ 6 8h00: Dự HN CT CCHC tại TTHN tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật