Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 11 (từ ngày 27/11-03/12/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban

8h00: Dự Hội thảo về tài liệu bồi dưỡng kiến thức Dân tộc taij Ban Dân tộc tỉnh

8h00: Dự họp Ban giám khảo Hội thi GVG tiểu học cấp tỉnh

Thứ 3 8h00: Họp thẩm tra BVHXH; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Dự HN đối thoại với phụ nữ tại TT HN tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

15h00: Dự công bố QĐ về kiểm tra;

14h00: Dự với đoàn kiểm tra TW làm việc về đời sống XH tại UBND tỉnh;

Thứ 4 8h00: Dự kiểm rta An toàn an ninh mạng; Đ/c Thành-PGĐ, VP

8h00: Dự hopk Ban kinh tế ngân sách tại HĐND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Dự Hội thảo của Bộ GDĐT tại Đắk Song; Đ/c Thành-PGĐ

Làm việc với đoàn công tác Bộ GDĐT; Đ/c Hải-PGĐ, TCCB, các phòng chuyên môn

Thứ 5 8h00: Dự HN giao ban Hội Khuyến học tại TTHN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Tiếp xúc cử tri tại Đắk Mil; Đ/c Thành-PGĐ

Dự tập huấn STGT cấp học MN tại TT GDTX tỉnh

Tiếp xúc cử tri tại Cư Jut; Đ/c Thành-PGĐ;

Đón đoàn khảo sát phân luồng học sinh tại sân bay BMT

Thứ 6 Tiếp xúc cử tri tại Gia nghĩa; Đ/c Thành-PGĐ

Làm việc với đoàn công tác Bộ GDĐT; lãnh đạo Sở

Tiếp xúc cử tri tại Đắk Song;Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật