Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 11 (từ ngày 06/11-12/11/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cờ

8h00: Giao ban Sở GDĐT

Thứ 3 Thanh tra tại THPT Phan Đình Phùng; Lãnh đạo Sở, TTr
Thứ 4 7h30: Dự taaph huấn tại Hội trường Sở; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 7h30: Dự Hội thi mô hình, gương điển hình tại TTHN tỉnh
16h00: Dự khai mạc Hội thi mô hình, gương điển hình tại TTHN tỉnh
Thứ 6 8h00: Dự khai giảng tại CĐCĐ

8h00: Dự Đại hội Hội cựu giáo chức tại Đắk R’Lấp; Đ/c Hải-PGĐ

13h30: Dự ngày hội Đại đoàn kết tại Quảng Thành
Thứ 7 8h00: Dự Hội thảo quốc tế tại CĐCĐ
Chủ nhật