Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 10 (từ ngày 09/10-15/10/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở GDĐT
14h00: Dự HN Công đoàn ngành; Đ/c Thành-PGĐ

15h00: Gặp mặt doanh nhân, DN; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 3 7h30: Dự ĐH Công đoàn tại TT HN tỉnh; LĐ Sở và Chánh VP

8h00: Dự họp về  công tác hợp đồng GV tại Ban Pháp chếHĐND tỉnh; TCCB-TC

8h00: Dự họp tại UBND tỉnh và dự họp trực tuyến ; Đ/c Hải-PGĐ

19h30: Dự chương trình nghệ thuật tại TTHN tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ;

14h00: Dự họp với Bọ KHĐT về công tác quy hoạch TN tại Sở KHĐT; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 4 7h30: Dự khai mạc Hội thi Bí thư cơ sở giỏi tại TTHN tỉnh; Chánh VP
14h: Dự HN trực tuyến triển khai kết luận 57-KL/TW tại Đảng ủy khối; Đ/c Hải-PGĐ

4h: Dự HN trực tuyến triển khai kết luận 57-KL/TW tại Tỉnh ủy; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 5 9h00: Họp xét cơ quan đạt chuẩn ANTT tại Sở GDĐT; Đ/c Thành-PGĐ, các phòng liên quan
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật