Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 10/2023 (Từ ngày 23/10-29/10)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: dự họp tại UBND tỉnh; Đ/c Hải – PGĐ

8h0: Tập huấn trực tuyến tại Hội trường Sở; GDTX-CTTT

14h00: giao ban Sở
Thứ 3 8h00: Dự họp HĐND; Đ/c Hải-PGĐ

7h30: Thanh tra công tác tuyển sinh tại Gia Nghiã, THPT Phạm Văn Đồng; Thanh tra

Thứ 4
14h00: Dự họp tại Sở KHĐT; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 5 Tham gia đoàn khảo sát cùng Ban VH-XH tại bệnh viện tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 6 Tham gia đoàn khảo sát cùng Ban VH-XH tại Đắk Glong; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 7
Chủ nhật