Lịch công tác của lãnh đạo tháng 5/2023 (Từ ngày 15/5/21/5/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Dự HN kỹ năng phát ngôn tại TT HN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

9h00: Dự họp tại Sở LĐTBXH tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

9h00: Giao ban Sở GDĐT

14h00: Dự họp tại Bộ chỉ huy QS tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 3 8h00: Làm việc với trường THPT Nguyễn Đình Chiểu; Thanh tra Sở
Thứ 4 7h30: Dự họp về CT MTQG tại Đắk Glong; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Dự tập huấn PM phòng họp không giấy tại Tỉnh ủy; Giám đốc

13h30: Dự họp HĐND; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 5 8h00: Làm việc với UBND huyện Tuy Đức; Đ/c Hải-PGĐ

Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 6 8h00: Dự họp tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Dự HN về dự án 8 tại TT HN tỉnh; Chánh Văn phòng

7h00: Dự lễ phát động Tét tronggf cây tại tượng đài N’Trang lowng; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Dự họp tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 7 6h00: Dự tuyên truyền ATGT tại Đắk Glong; Đ/c Hải-PGĐ
Chủ nhật