Lịch công tác của lãnh đạo Sở tháng 9 (từ ngày 25/9-01/10/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: giao ban Sở
14h00: Dự họp thông qua dự thảo kết luận thanh tra Sở GDĐT của Sở Tài chính;
Thứ 3 8h00: Dự HN tổng kết Công đoàn tại hội trường; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Dự lễ phát động cuộc thi tìm hiểu Luật tại Sở Tư pháp; Thanh tra

8h00: Dự HN tập huấn kỹ năng TT, phổ biến GDPL; Thanh tra

Thứ 4 Đánh giá ngoài tại Đắk Mil; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 5 8h00: Làm việc với Sở KHCN về hoạt động KHCN tại Sở; Đ/c Thành-PGĐ

Đánh giá ngoài tại Đắk Mil Đ/c Hải-PGĐ

13h30: Dự HN tại Trung tâm hội nghị tỉnh; Chánh VP
Thứ 6 7h30: Dự Đại hội ĐB nông dân tại TT HN; Đ/c Hải-PGĐ

Dự Khối thi đua cụm tại Krông Nô; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 7 Dự HN trực tuyến tại UBND tỉnh; Chánh VP
Chủ nhật